Engineering your future

Predicaat Investor in Young Cloud Talent

Stichting Cloud IT Academy heeft in samenwerking met Hogeschool Utrecht een uniek studeren/werken programma ontwikkeld. Afgestudeerde MBO-studenten volgen twee dagen in de week de duale HBO opleiding Cyber Security & Cloud. Daarnaast werken ze drie dagen bij een van onze bedrijven, waar ze intensief worden begeleid op de werkvloer. Op deze manier worden excellente medewerkers van de toekomst zowel theoretisch als praktisch opgeleid.

Cloudbedrijven die voldoen aan het profiel om deel te nemen aan dit initiatief krijgen het predicaat ‘Investor in Young Cloud Talent’ ontwikkeld door Stichting Cloud IT Academy en de brancheverenigingen.  

Wanneer krijgt een bedrijf ons predicaat?

De organisatie:

 • Gebruikt hightech technieken en software/hardware tools en biedt studenten een diversiteit aan werkzaamheden. Een product en- kennisportfolio dat aansluit op de duale opleiding en voldoende mogelijkheid biedt om alle specifieke onderdelen van de studie in de praktijk te kunnen uitvoeren
 • Wil investeren in het opleiden van jong talent tot een excellente medewerker en biedt de student:
  • Mogelijkheid om binnen een team van experts te functioneren (geen detachering)
  • Ruimte/tijd om succesvol de duale HBO opleiding te volgen
  • Intensieve begeleiding op de werkvloer door een vaste praktijkbegeleider die een begeleidingsprogramma vormgeeft
  • Vierjarig studeer/werk contract
  • Salaris (vierjarig contract) en vergoeding van studiekosten als er voldoende studiepunten zijn behaald (achteraf)

Is bereid om:

 • Te investeren in samenwerking met MBO opleidingsinstituten door voorlichting te geven, speeddates bij te wonen, gastlessen te verzorgen en MBO 4-afstudeerstages ter beschikking te stellen
 • Gastcolleges te geven bij Hogeschool Utrecht
 • Deel te nemen aan door de Stichting Cloud IT Academy georganiseerde activiteiten
 • Expert meetings voor praktijkbegeleiders bij te wonen

Is verplicht:

 • Deel te nemen aan kwalitatieve onderzoeken gericht op leren in de praktijk
 • Inspanningen te verrichten om de student bij een andere bedrijf te plaatsen als er onvoldoende match blijkt te zijn

Voordelen predicaat

 • Unieke positionering waardoor talentvolle studenten maar ook medewerkers met meer ervaring worden aangetrokken
 • Unique Selling Proposition voor overige stakeholders, waaronder klanten. Investeren in jong cloud talent betekent duurzaam ondernemen, anticiperen op groei en investeren in hoogopgeleide medewerkers die vernieuwende theorieën binnen de organisatie introduceren

Voor meer informatie neemt u contact op met Marcel Schilders, directeur Stichting Cloud IT Academy,  marcel@jobinthecloud.nl, 085-0470624.